Etter avtale

Med fartstid fra 80ti tallet og utsmykking på Oscarshall ved Slottsforvalteren til pigging av bad for Obos på Tveitas høyblokker, har Vedlikeholdssentralen tilegnet seg en bred Rehabiliteringskompetanse.

Vedlikeholdssentralen har i dag spesialisert seg på koordinering av Håndverkstjenester og gjennom sin faglige kompetanse kvalitetssikre gjennomføringen av totalentrepriser etter avtale.

Stasjonert sentralt på Alnabru ved Oslos utfartsårer tar vi mål av oss
å forbli den naturlige valgte samarbeidspartner til både privat, borettslag og sameier der kvalitet prioriteres.

vedlikeholdssentralen
mestermerket
malermester
startbank